Divers Hardware

OTTER Danmark

Divers Hardware / OTTER Danmarks

Salgs- og Leveringsbetingelser -

se nedenstående

ÅBEN EFTER AFTALE

Kontor adresse:

Kobberstedvej 11

DK 6070 Christiansfeld

Tlf: +45 / 20 23 80 06

E-mail: dykkerudstyr@gmail.com

Bestil erhvervsdykker-kataloget på ovenstående mail - eller telefon nummer 

Divers Hardware / OTTER Danmarks primære indsats områder:


Hot-Water Neopren- & Canvas Dragter

HotWater-Hætter og-Støvler.

Hot-Water-maskiner, -Mixer, -Slanger og -Koblinger

Thermiske Skære-elektroder 3/8" & ø10 mm - Længder: 18"- 19" og 36"

Thermiske Skære-Håndtag

Klembøs og Pakninger til DIVERS Hardware - Broco BR22 og -BR22PLUS Skære-Håndtag 1/4" - 3/8" og ø10 mm

Undervands Svejse-Elektroder i 3.20 mm og 4,0 mm

Svejse-Udstyr, Svejsekabler, Stik mm.

Kniv-afbryder til Svejsestrøm

SvejseSkærm til KMB Hjelme og Bandmasks

AGA-Interspiro Helmasker
OTS Helmasker

Svejse-Visir til AGA/Interspiro- og OTS helmasker

Rails til montering af Video og Lys på AGA/Interspiro- og OTS Helmasker

Apeks og OTTER P120-ICE Højtryks-Regulatorer til Bail-Out Udstyr

Apeks og OTTER P120-ICE Regulator-sæt med 1.Trin, 2.Trin, Octopus

Mini Dykker-Paneler med HP & LP Crossover til Overflade Forsynet Dykning

Bail-Out Udstyr, Ventil-Blokke, Kontraventiler, Slanger

Industri- og Dykkerflasker i Stål, Alu og Komposit i flere Størrelser

Flaske-Ventiler til Luft og Gasser

Friskluftforsynet Åndedræts-udstyr til arbejde i Biogas- og Biomasse tanke og beholdere

Coldwater-dragt til arbejde i opvarmet Biomasse

Pneumo Dybdemålere til Dykkerpaneler

Digitale Test-Manometre med certfikat

Manometre - Panel-monterede og standard ø63 mm og ø100 mm Dry og Glycerin

R-Vest, Sikkerheds Løfte-Harness

Bowstone Vægt-harness med Dumpbare Vægt-Lommer

PVC-Coatede BlyLodder og Nikkel-Coatede Hagl i Netposer

SUUNTO, Scubapro/UWATEC, Aqualung og Shearwater Computere og Instrumenter

Apeks- og OMS hARNES & Wings

HøjtryksKompressorer, TriplexPatroner, Tilbehør og Olier fra OLMEVA, Bauer, COLTRI, NARDI, Seemann-Sub, ALUCHEM

FiltSkiver, Aktivt Kul og Aktivt Molekular til Filtrering af Luft

Højtryks-Slange - Godkendt til 300 Bar, Åndemiddel-Luft og Nitrox40

Kontraventiler og Højtryksfittings

Turtle FIN Scubapro - og Klassiske JETFIN Gummi-Finner

Scubapro og CRESSI masker og snorkler

Oxygen Sensorer

Oxygen- Nitrox og Helium Testudstyr

Umbilicals og Chinese-Fingers til aflastning af Umbilicals

OTS- og Interspiro Helmasker, Tilbehør og Reservedele

Hjelme og Band-Masker

Kommunikation, Dykker-Radioer, Hjelm- og Maske Mic´s og Højttalere

BEAVER Tilbehør

Diverse tilbehør & reservedele

Reparationer og Service af HardWare på eget Værksted

Rådgivning og Sammensætning af Udstyr til Opgaver hvor der benyttes Åndemiddel-Udstyr eller Højtryks-Udstyr

Divers Hardware / OTTER Danmarks ApS. - Salgs– og leveringsbetingelser


1 Indledning
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem køber (når køber ikke er privat og købet dermed forbrugerkøb) og DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne. Disse salgs- & leveringsbetingelser anses som accepterede ved accept af tilbud og betaling af hhv. proforma-faktura eller salgsfaktura. Købers eventuelle egne købsbetingelser finder ikke anvendelse ved køb hos DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS


2 Tilbud
Alle tilbud er med forbehold for mellemsalg og er gældende 5 kalenderdage fra tilbudets dato.
Såfremt køber ønsker særlige specifikationer, skal disse udtrykkeligt angives skriftligt.

Det er altid specifikationerne i DIVERS Hardware / OTTER Danmark ApS. ordrebekræftelser/faktura der er gældende.
Produktionsudstyr, dokumenter og lignende, der indgår i grundlaget for et tilbud er altid
DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS’ ejendom.


3 Priser
Alle priser er ekskl. moms og under forbehold for evt. lovmæssige ændringer. Alle priser er EXW DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS’ adresse,

med mindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbud, proforma-faktura eller salgsfaktura.


4 Ordre
Et køb er endeligt, når DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS ved skriftlig ordrebekræftelse har bekræftet ordren. Herefter kan køber ikke annullere, ændre eller udsætte ordren uden skriftlig accept fra DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS og da kun mod betaling af påløbne omkostninger.


5 Levering
Levering sker EXW Kolding. Enhver forsendelse sker for købers regning og risiko, uanset om DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS i henhold til aftale med køber, ved egne folk, eller ved tredjemand, bringer det solgte til køber.


6 Leveringstidspunkt
Leveringstidspunkter er anført i ordrebekræftelsen.
Forsinket levering giver ikke køberen ret til at hæve handlen før efter skriftlig henvendelse til DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS om at berigtige forholdet og DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS ikke herefter inden rimelig tid leverer varen.
Hvis forsinket levering skyldes købers forhold, f.eks. at oplysninger til DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS der er nødvendige for ordrens udførelse, ikke er DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS i hænde på datoen for ordrebekræftelsen, forlænges leveringstiden tilsvarende.
Hvis forsinket eller mangelfuld levering skyldes hindringer som ligger uden for
DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS’ kontrol udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare i længere end tre måneder, er DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS dog berettiget til at annullere en ordre.


7 Betaling
Betalingsbetingelserne er anført på ordrebekræftelsen. Sker betaling ikke rettidigt beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned og kr. 250,00 pr. rykker. Hvis købers betalingsevne efter DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS’ skøn forringes væsentligt efter aftalens indgåelse kan der forlanges kontant betaling ved levering. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod Otter Danmark ApS, som ikke skriftligt er anerkendt af DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS.
Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold, er køber forpligtet til at betale som om levering var sket til aftalt tid.


8 Garanti, mangler og afhjælpning
Såfremt producenten yder en garanti på de leverede produkter, formidler DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS denne garanti videre til køber. Producentens eventuelle garanti vil fremgå af producentens bruger manualer eller af DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS faktura.
Køber skal straks kontakter Otter Danmark ApS når en mangel opdages og køber må ikke ved fortsat brug af varen forværre manglen.
Såfremt der inden for højst 12 måneder efter levering skulle kunne påvises mangler ved leverede varer, påtager DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS sig efter eget valg enten at udbedre manglen, at ombytte varen til tilsvarende vare eller kreditere køberen for den mangelfulde vare mod FRANKO returnering af denne. Alle reklamationer fremsendt UFRANKO afvises ved ankomst.
Kan manglen kun udbedres ved at ombytte den fejlbehæftede vare opgraderes til en kvalitativ bedre vare, kan DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS fakturere merprisen ved ombytning, køber kan i sådant et tilfælde vælge at få varen krediteret og købet ophævet.sli

Produkter som fremsendes til reklamation med mærker efter slid, stød, ridser mv. vil blive undersøgt hos DIVERS Hardware/Otter Danmark Aps og foto dokumentation fremsendes til leverandøren med henblik på accept af reklamationen.


9 Returnering, ombytning og reparation
Varen kan ikke ombyttes eller returneres uden skriftlig accept fra
DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS og da kun mod betaling af påløbne omkostninger.
Hvad angår varer der størrelsesmæssigt skal passe en person, dykkerdragter, underdragter, hætter, handsker, støvler og andre former for beklædning kan, hvis varen ikke passer den person den er bestilt til og såfremt varen er ubrugt, returneres for ombytning til anden størrelse inden for 14 dage.
Varer der efter aftale fremsendes til DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS skal fremsendes CIF vores adresse. Varer der efter aftale fremsendes til reparation skal være forsikret af køber under transport og under ophold hos DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS. eller dennes leverandør.


10 Ansvar

DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af forhold som ligger uden for DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS’ kontrol.
DIVERS Hardware/Otter Danmark hæfter ikke for driftstab, avancetab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste eller noget andet tab der opstår som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte. DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage eller i øvrigt forsømmelse hos andre end DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS, eller for usædvanligt eller sædvanligt slid og brug.
DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS fraskriver sig endvidere ansvar for produkter, hvori indgår materialer leveret af køber og for produkter fremstillet af køber, hvori indgår materialer leveret af DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS, medmindre skaden kan henføres til
DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS’ produkt.

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.DIVERS Hardware/Otter Danmark ApS

januar 2010